Nợ

|

nợ cánh chuồn
cỏ dựng đầu ngọn roi
đom đóm vào nhà
ma ra ngoài ngõ
ngọn đèn hắt hủi
bọ hung
con nít con nôi sè sè năm mười ngón tay lỗ mãng
hơi thở ngựa trời bay vào giấc mơ
hoan lạc
bầy sinh linh thất thểu phàm ăn chồi lộc
biếc
rừng khô
mọc cành cây
tráng sĩ tuốt gươm
thơ về trời
hồng nhan ở lại sinh con
bù xít
đêm đêm hôi
nợ ngọn đèn
phù du đam mê cõi chết.

                                             NGUYỄN GIÚP