Nỗi lòng thạch thảo

|

Bám trên đá
Nảy mầm trên đá
Rồi nở hoa trên đá
Lâu ngày mưa nắng thành tên
Đã cảm
Đã yêu
Người ở sát bên
Loanh quanh mãi
Chưa cách gì đến được
Khó hơn leo lên chênh vênh nghìn thước
Khó hơn tìm ngọc ước
Là vượt qua nỗi sợ bản thân mình
Trắng
Hồng
Tím
Ba sắc một cuộc tình
Ai bảo hôn phối này đơn điệu
Đã không hiểu xin đừng cố hiểu
Đã yêu rồi xin nhớ đừng quên
Mùa thu chết tình thu không chết
Buông tay cũng là cách đáp đền
Mặc người đẹp xuống thơm lên
Cuối thu mới biết ai bền hơn ai!

                                       NGUYỄN NGỌC HƯNG