Nỗi nhớ mùi oải hương

|

Em bỏ quên nơi đây một chút hương
Anh chắc chắn khi chiều mưa qua ngõ
Khu vườn bạn chung không ngăn hết gió
Ngan ngát mùi hoa oải hương…
Anh chẻ làm đôi sợi tóc điểm sương
đếm những sợi buồn trên tay rã mỏi
Em giữ phần xanh còn thao thiết gọi
Muôn vạn lời tình cho những đắm say
Anh tiễn anh về tận xứ mây bay
Nhắm mắt mà thương cánh rừng, ngọn khói
Nhớ mùi nước xông khi em cảm, mỏi
Đêm lắng vô cùng thơm ngát thịt da
Tháng sáu quê người tím một mùa hoa
Ở góc trời này hoàng hôn chợt tím
Còn mỗi mình anh đau từng kỷ niệm
Nỗi nhớ ngùi lên …
ngát mùi oải hương.

                                                                    H.MAN