Nụ cười cho em

|

Đã qua rồi !
Đêm mùa đông năm cũ
Mẹ chờ cha thăm thẳm không về
Ai xui người ly loạn điên mê
Quê hương khóc
Em thành đứa bé mồ côi
Đã qua rồi !
Đêm tang thương đã chết
Ngày nắng mới trở thơm
Đất ngút mắt xanh
Khúc đồng dao theo trẻ đến trường
Đồng Trại, Gò Vàng
Quê mình thay áo mới
Mà trong đáy mắt em cười đau xót vẫn vẹn nguyên
Phải chăng
Sáu mươi hay đến một ngàn năm chẳng thể nào yên
Nỗi đau đã hằn sâu trên vườn quê, làng cũ
Chứng tích Hầm heo - mồ chôn còn đó
Nỗi đau xé lòng đêm nhuộm máu quê hương
Đã qua rồi em!
60 năm từ thuở ấy tang thương
Mẹ về ươm nước mắt vào đất
Cho yêu thương lên chồi
Cho nỗi đau biết cười trong đáy mắt em tôi.

                                                                KIM THIỆN