Nước ngập

|

Em sắp về
Trời lại đổ mưa to
Làm ứ đọng
Hẻm nhà ta tát nước
Anh lo ngại nhưng làm sao cho được
Giữa Sài gòn phố ngập nước như sông
Em có về kịp lúc trước nửa đêm
Cho con bú cảnh nhà ta thiếu sữa
Tiền hưu lãnh hụt cơm ngày hai bữa
Áo quần còn rách cũ cựu chiến binh
Anh bồng con ra đứng ở nhờ hiên
Nhà hàng xóm có tường cao mái ngói
Cởi áo che con phía nào cũng gió
Muốn đến sân người sợ chó vây quanh
Liệu có còn
Về kịp sớm không em
Dù có nước
Ngâm chân tay trắng bệch
Biết nhà mình chưa bao giờ có tết
Con đầu lòng là hạnh phúc đôi ta.

                                            SƠN THU