Ở mộ Nguyễn Du

|

Tôi về thăm mộ Nguyễn Du
trăm năm trong cõi thiên thu cuống cuồng
thơ Kiều gióng một hồi chuông
ba trăm năm nữa có buồn như xưa
sông Lam trời phập phù mưa
khói nhang ai đốt vẫn chưa về trời
đường làng cổ mộ lá rơi
bàn chân giữa cuộc rong chơi trở về
Tiên Điền mòn dấu người xe
mấy ai ở lại lắng nghe tình đời
lá buồn bên mộ vẫn rơi
khói nhang chẳng biết lên trời hay chưa?

                                            NGUYỄN TẤN SĨ