Phía cổng làng

|

Thương quá đỗi
tiếng gà quê sương sớm
mẹ vai gầy
gánh bóng mùa rêu
tiếng ru xưa  
giấu vào đáy mắt
gởi cánh đồng
mạ cấy xanh non.
Thương quá đỗi
con đường mòn năm tháng
bàn chân in sớm sớm
chiều chiều
vai kĩu kịt
tiếng võng đời quang gánh
mẹ như sông
trôi một nẻo phía buồn.
Thương quá đỗi
mẹ chắt chiu hạt lúa
bó rau xanh nuôi con lớn thành người
theo năm tháng
con như chim tung cánh
lại thêm lần
mẹ ngóng phía mạ non…

                                       MAI THANH VINH