Phía đàn chim gọi bầy

|

Tu tu r…út
Tu tu r…út…
Có những đêm bé con thổi qua khe cửa
Hơi ấm con cu no đậu no mè
Rồi lướt nghiêng nghiêng
Qua vạt chiều kia ngưng nắng
Rồi nheo mắt
Rồi u ầm  
Rồi thăm thẳm…
Lại có người dựng chui cày
Thịt da đẫm mùi đất bệ
Người tắm trong ngọn gió mọc lên từ nổng gò
Người đi như bóng sông mưa
Gánh gồng sương buổi chợ
Chân trời đốt lên ngọn đuốc
Soi từng giọt hừng đông
Tu tu r…út
Tu tu r…út…
Có những đêm kẻ mộng du thổi không ra hơi
Một bị cuội rơi ú ớ
Hai bàn tay chặp vào run rẩy
Như bái về phía thượng ngàn
Về phía đàn chim gọi bầy
Tu tu r…út
Tu tu r…út…
                                                               Đỗ Thượng Thế