Phiến âm buồn

|

Phiến khúc buồn em viết cho tôi
Có mưa bay mù lối chân về
Có chiếc lá vàng trong trí nhớ
Bay hoang mang một góc trời thu...
Về bên sông nhớ cánh buồm xa
Tiếng chim kêu võng mặt trời chiều
Con nước ngậm thời gian xuôi chảy
Qua đời mình một chút hắt hiu
Tôi đi trong mấy vũng mù sương
Đóm lửa cháy đầu môi soi mặt
Soi kỷ niệm ngoài khơi con mắt
Sóng chập chùng vỗ nhịp tàn phai
Phiến khúc buồn em viết cho tôi
Là thênh thênh cái chỗ chung ngồi
Là mây bay chẳng nơi thường trụ
Là khóc thương mình lúc lẻ loi...

                                                    H.MAN