Phiến khúc Haiku

NGUYỄN MẬU HÙNG KIỆT |

1. Thị trấn mưa
    Cafe quán vắng
    Bolero phận người

2. Hoa dủ dẻ
    Giấu trong ngực áo
    Hương còn vương

3. Người gánh hàng rong
    Vót giọng
    Phố đêm lặng im

4. Cuộc đời vô thường
    Cánh phù dung
    Mong manh

5. Trên lối đi này
    Em nói lời thương
    Hương cỏ ngọt.