Phố bên sông

|

Quê nhà
là phố bên sông
có em
thuở bé ngồi trông mẹ về
lịm môi kẹo ú kẹo mè
thơm lừng
chân sáo mãi mê cánh diều
Nay
thôi ngàn dặm bóng chiều
nay
nghe ngàn nỗi quạnh hiu chân cầu
đã hoàng hôn
những xưa sau
sông trôi bên phố
giọt sầu
rụng rơi

                                        BÍCH NGA