Phong lan

|

Lại hiện góc mùa thu
Sông êm đềm dải lụa
Ngàn dâu hong nắng úa
Vườn ửng lứa cam vàng
Em như giò phong lan
Tròn tuổi mùa tuyệt mỹ
Anh đâu là thi sĩ
Để ghi kịp bài thơ
Không lời hẹn đợi chờ
Mà trời xa thổn thức
Mưa lay niềm ray rứt
Lá nghiêng chiều bâng khuâng
Như có tiếng đàn ngân
Dài theo làn gió thổi
Như có guồng tơ rối
Bay cùng mây bơ vơ
Bây giờ anh làm thơ
Đâu còn gì giữ lại
Góc mùa thu gọi mãi
Chưa trọn bài phong lan.

                                        TƯỜNG LINH