Phú Ninh ngày trở lại

|

 Trăm năm xa quay hoang hồn cỏ mục
Anh về Phú Ninh ngày gió sang mùa
Cơn gió nào xô đời nhau chệch hướng
Cho mình ngần ấy lẻ loi
Phú ninh hôm qua khuyên tròn giấc mộng
Thương em cơn đau tóc rối bên giường
Hai môi thâm khô những lần gọi mẹ
Một mùa xẻ núi khai mương
Quảy mấy mùa trăng xây hồ đắp đập
Mơ một mùa thơm cây trái ngọt lành
Ta đợi chờ nhau đầu truông cuối bãi
Như chờ ngày nước hồ xanh ...
Bọt sóng thời gian đùn quanh chân tóc
Anh nuối tình thơ một bữa quay về
Em ở đâu rồi? lao xao đời rộng
Hồ xanh xanh đến tái tê...

                                                               H.MAN