Quảng Nam tứ tuyệt

|

Về thăm danh thắng Hội An thương
Cảnh trí mê ly suýt lạc đường
Phố dẫu tuổi cao, hồn phố trẻ
Sông Hoài sóng nhịp gió muôn phương.
Rêu phong mặt gạch trải nghìn năm
Gió núi ngân hồn thánh địa Chăm
Thâm tạ tay tiên dành thổ cẩm
Nghìn sau khách nhận buổi về thăm.
Hòn Kẽm vì đâu đá mãi dừng
Khiến Thu Bồn chạnh nước rưng rưng
Chung dòng không nặng câu bồi, lở
Có Nhũ Sơn xa tiếp sữa rừng.
Người về gặp áo lụa Duy Xuyên
Tiếng hát trong dâu mượt đất biền
Chưa dứt nợ tằm trong vỏ kén
Lỡ mùa khôn chắp mối tơ duyên.

                                           TƯỜNG LINH