Quê nhà

|

Thả vào trời chiếc lá rơi mênh mang
khi nắng cuối thu bỗng nhòa sương sớm
em guốc mộc sớm mai phơi trần cơm áo
vào chợ tìm ngày nên sống rất bình yên
thả vào cơn say men hương lúa mới
dõi cánh cò trắng muốt buổi đồng xa
cha vạt áo nồng mồ hôi muối
thơm lừng cơn dông ban mai
thả vào chiều tiếng chim gù tìm bạn
mẹ nhai trầu hương đượm thấm màu son
đôi giọt nắng phất phơ tràn bóng mẹ
bậc thềm rêu con gió cũng sà vào...

                                                 MAI THANH VINH