Quê nhà

|

Ấy là đêm sâu giữa mộng không tròn
thức giấc nhìn nghiêng khung cửa.
Mùa lá cũ chập chờn bên trí nhớ.
Ấy là tiếng chim ngày trẻ tuổi
côi cút lạc trên vòm cao tắt nắng.
Dưới trời quên một dòng trôi.
Ấy là thời gian chưa tới
khi em về nghiêng bóng phố trăm năm.
Những con đường một đời đi không hết.

                                      NGUYỄN ĐÔNG NHẬT