Quên

|

Trong ngực nhiều khi trái tim quên đập
Ta cũng quên rồi mộng của ngày trai
Chốn hò hẹn, không còn trong miền nhớ
Người xa xôi biền biệt mấy phương trời
Ôi ngày tháng gom chi toàn lá đổ
Ta nợ gì nhau khuya khoắt một ga tàu
… Đã nghe mệt quá thân này
Thiên thu một hạt bụi trần lắt lay
Nhìn sông cuốn chảy phận người
Ngang qua đời đó buồn say… mấy chiều.

                                             VÕ VĂN TRƯỜNG