Quỳnh và trăng…

|

Hàng nghìn ngày rót vào nhau lời mật
Hàng nghìn đêm mơ quỳnh nở đợi trăng
Một ngày ta với người hẹn gặp
Một trăm năm hò hẹn vẫn chưa thành
Đợi chờ mãi rồi đêm mơ - ngày thực
Hoa quỳnh ngan ngát chạm vầng trăng
Tàn giấc mơ dã tràng chơi vơi sóng
Một trăm năm mây khói ngẩn ngơ lòng!

                             NGUYỄN ĐỨC NAM