Rau răm ở lại…

|

                                  Gió đưa cây cải về trời
                                   Rau răm ở lại chịu lời đắng cay

                                                                     (Ca dao)
thơ con vần điệu rình rang
một đời mẹ chỉ tập tàng rau dưa             
hồn thơ ngủ gật ban trưa
không về kịp nhịp võng đưa ngày hè
thơ con rợp bóng xanh che
trần thân mẹ
tấm lưng nhòe mồ hôi
thơ theo cây cải về trời
đắng cay phần mẹ
một đời rau răm…

                                MAI BÁ ẤN