Rồi một ngày

|

(Xuân Đinh Dậu) - Rồi một ngày em trở lại bờ xưa
Dòng sông chở nỗi buồn đi biệt xứ
Bóng dáng tôi giữa ngập ngừng lau trắng
Tự thuở nào theo gió đã phiêu du
Em tìm kiếm một chút tình hư ảo
Đá vàng phai, mòn nước chảy qua cầu
Lòng đồng vọng hồi âm quá vãng
Tóc em dài chẳng hẹn đến mai sau!
Mắt em buông nhòa nhạt ải truông đời
Về khép mộng xuân thì sống động
Em trở lại tôi không còn đó nữa
Dấu chân miền cỏ cũ cùng sang sông…

                                       TRƯƠNG ĐỨC TỚI