Ru

|

Ru giấc mơ
về triền sông có sóng
cho đêm không mộng quá dài
ru mùa thu về sớm
đón xuân về
hạ mắc võng ầu ơ
đông se buốt
tiếng lòng khua rất lạ
và môi hôn chiếc bóng phía buồn
ru tiếng gió
chiều mưa lướt thướt
bóng ai qua
ngõ vắng tình buông
thì thôi nhé
ta về chốn cũ
hát ru đời
con mắt ngóng mùa xưa…

                                        MAI THANH VINH