Rừng thông

|

Trời xanh lên nỗi nhớ nhà
Lá vàng rơi rớt ngày xa tháng gần
Tiếng gì như tiếng bước chân
Nhàu qua lá cỏ, thâm quầng bóng cây
Ngày đi nắng dội chân mây
Ngày về mềm lối mưa bay thác ghềnh
Đường thênh thang, có thênh thênh
Ngược xuôi, ai nhớ ai quên mà tìm?
Rừng thông vuốt lá xâu kim
Khâu xanh dải cát cố ghìm sóng lên
Ầm ầm Cửa Lở bờ bên
Loay hoay đất lại bồi nên bờ này
Bây giờ tháng tám heo may
Bão dông luẩn quẩn đường mây, đường đời
Dòng sông ngửa mặt coi trời
Ráng vàng mải miết rong chơi cuối ngày.

                                                    NGUYỄN TẤN CẢ