Sen

|

Một tàn sen hai tàn sen ba bốn sen tàn
Trắng trắng trắng
Mùa đang rã tan
Một chớp xanh phía người câm lặng
Rền sấm vang trắng rụng hồng phai
Rơi phong kín đường sương mai sớm
Tìm em đâu
Hơi thở đầy hương
Đã rũ nhánh cành hôm nao non dại
Trơ đài khô
Từng nở từng tàn
Nâu nâu nâu
Giọt cà phê nâu
Nhớ mắt môi nhìn mưa bay bay
Gió một thời xanh
Đầu non cuối bãi
Tơ tóc rồi trôi
Trôi xa nơi đâu
Sen xưa xanh xưa thơm nghiêng bên ai
Ta khô cùng sen một hơi thở dài.

                                     PHÙNG TẤN ĐÔNG