Sờn vai áo mẹ

|

Mẹ không có nhiều áo
Áo nào cũng sờn vai
Nặng gánh đời mẹ nhận
Bao tháng lụn năm dài
Mẹ gánh đôi thùng nước
Gánh cả hai mặt trời
Rướn người lên dốc ngược
Nhịp thở dồn dập hơi
Mùa gặt mẹ gánh lúa
Từ ruộng xa về nhà
Sờn cả hai vai áo
Đòn xóc trở lại qua
Mẹ nuôi tằm lấy kén
Thương tằm phải gánh dâu
Chạy nhanh như giữ hẹn
Trễ bữa, tằm còn đâu?
Gánh đời đè vai mẹ
Mẹ thấp hơn nhiều người
Nâng vóc con cao khỏe
Bằng vai mẹ, mẹ ơi!

                            TƯỜNG LINH