Sông Trà

HUỲNH TRƯƠNG PHÁT |

Chiều về sợi nắng vàng hoe
Như tranh ai vẽ hoa hòe mặt sông
Vẽ mùa lên những tiếng cồng
Vẽ em chúm chím nụ hồng mái mưng

Hoàng hôn quá chén đỏ bừng
Em chưa quá chén mà hừng môi quê
Ta ôm một tiếng chiêng thề
Vít cong cần rượu mà xê dịch đời

Sông Trà một bữa lên chơi
Sẩy chân uống nước níu trời mà ngâu
Em gieo giọt nước chân cầu
Mà thành một khúc sông sâu đại ngàn

Mà thành cái bến nhân gian
Đón đưa bao cuộc tình tang tang tình
Mùa cao su nói thay mình
Những lời vàng trắng gợi tình nước non

Con sông chảy giữa chon von
Lâu rồi mà chẳng thấy mòn tình nhau
Nhớ hoài giọt nước chân cầu
Em làm ngập hết một màu hoàng hôn.