Sóng xuân

|

Dập duềnh tát nước đồng xa
Đã nghe xuân đến đêm qua trong lòng
Đã nghe tình nghĩa đá vàng
Đậm đà quê kiểng rộn ràng bến sông
Rét còn đọng chút chiều đông
Mai vàng khoe dáng gánh gồng thời gian
Chừng nào đào vội sang ngang
Nên chi mây trắng tràng giang sóng dồi
Xuân về thăm trẻ mồ côi
Tiếng chuông chùa chạm vào nôi xuân lòng
Người đi đã mấy chờ mong
Có nghe quê mẹ xuân trong đời mình
Sáng nay đẹp ánh bình minh
Có đôi chim hót hợp tình duyên xuân
Trùng dương sóng trải bâng khuâng
Tình quê vọng tưởng mây tầng sóng xuân.

                                                            SƠN THU