Suất quà cho chú Cuội

|

Đêm nay trăng vành vạnh
Không một gợn mây trôi
Mẹ ơi, Trung thu đến
Chú Cuội đi đâu rồi?
Mỉm cười xoa đầu bé
Mẹ bảo: Cuội chưa về
Lỡ để trâu ăn lúa
Bị bắt ngồi giữ đê…
Không được chơi được học
Thương Cuội quá, mẹ ha!
Tí nữa mình phá cỗ
Dành chú một suất quà!

                   NGUYỄN NGỌC HƯNG