Sương khói say

|

Tha thẩn ngày về thăm Núi Quế
Núi thì còn đó, Quế về đâu ?
Thăm thẳm rừng sâu, sương mờ mịt
Hỏi người xưa cũ, nắng lơ ngơ
Nhớ chợ Cây Bùi thời loạn lạc
Rưng rưng nghèn nghẹn bát khoai chà
Tay nâng thân thiết tô rau dớn
Bún sắn ngày xưa vẫn đậm đà
Nước Mát hay là em - Nước Mắt
Bao hồn chiến sĩ vẫn còn vương
Cấm Dơi đồng đội không về nữa
Ngùi ngùi thương nhớ lính Sư Hai
Người ở Đá Dừng, ta Sơn Khánh
Gập ghềnh đường bộ, vấp đường chim
Quê nhà - hai tiếng, run chân tóc
Không rượu, đành dâng sương khói say.

                                                    LÊ ANH DŨNG