Tầm xuân

|

(Xuân Đinh Dậu) - Vội vàng gửi nhớ trao thương
Anh lao về phía chiến trường xa xa
Tầm xuân ở lại quê nhà
Rưng rưng mắt tím
Thiệt thà môi xanh…
Mất?
Cười?
Sau cuộc chiến tranh
Dịu dàng em vẫn đợi anh… bên rào!

                                              NGUYỄN NGỌC HƯNG