Tết!

|

Ờ thì Tết!
người trẩy tình vui nhé
đoái chi ta một kẻ đã gác lòng
chút cũ kỹ như tàn đông uể oải
lánh đào mai
trút chén là xong.
Ờ thì Tết!
sao bần thần quá thể
chiều cuối năm như rớt một phần đời
em có nhặt ta xin chuộc lại
tất tật này gia sản
tấm thân côi.
Ờ thì Tết!
đưa nhau về cọ rửa
dội sạch lòng
sơn phết những lở loang
mở toang cửa vay ít hương trời đất
phả vào môi cho trong lại tiếng cười.
Ờ thì Tết!
cứ trùng phùng hoan hỉ
sau rối bời là ngợp cơn vui
ta cũng thử ra đường coi nhan sắc
trông tình nhân tung tẩy
điếng cả người.

                                       HOÀNG THÁI