Tết trước giao thừa

|

Tết lưu lạc bao năm rồi em nhỉ
Nắng trút trên đầu mưa tưới dưới chân
Chút Gò Nổi cứ lăn tròn tứ chúng
Đảo biển thâm tình cứa ruột quá đau
Tết lưu lạc thơ đi còn ngoảnh lại
Gốc mai già trơ khấc khó thay da
Cha kéo ách lật từng giồng đất bệ
Mẹ cởi trần tát cạn khúc nông sâu
Tết lưu lạc sẵn buộc ràng y cựu
Anh nối dây về tới bốn góc làng
Sông hóa đục, nghêu sò đau biết mấy
Nhớ Quảng thèm về không thấy
chuyến đò ngang
Tết lưu lạc mịt mù ngũ tự
Hương linh quê rơi rớt tấm lòng quê
Bình nhang cháy chân nhang nào
cũng đỏ
Bánh mứt pha trà rượu nhạt rưng rưng
Tết lưu lạc cắm nhành mai lên lọ đất
Cố hương xa khuất phía sau đèo
Nhón gót gọi bạn lòng không thấy bóng
Lật Kiều gặp Từ Hải buông gươm.

                                          NGUYỄN TAM ÂN