Thái độ

|

1. cũng đành nói một điều gì  đó.
    cũng đành hát một bài vui hay buồn.
    đứng trước tấm gương, nhìn và phải thấy
    khuôn mặt người trên vách tường câm.

2. đôi mắt nhìn thẳng
    không cần mang kính.
    nghe hết mọi điều
    nói điều im lặng.

                                    NGUYỄN ĐÔNG NHẬT