Tháng Giêng làng biển

|

Làng gối đầu lên sóng
San hô vôi đá hao mòn
Sóng đập chát ầm ào từ Cửa Bé
Tháng Giêng mùa mở biển người ơi… (*)
Đám trai làng gồng mình trên sóng
Mắt thuyền đỏ hoe,
những tháng ngày dọc ngang trắng đêm
tìm luồng cá
Tháng Giêng mệt nhoài neo đậu bến mơ
Lũ trẻ con làng biển
Mải mê đuổi theo những đám mây trên trời
Con đường làng lấm lem đất cát
Tháng Giêng về rong ruổi tít trên cao
Con gái làng giấu nụ cười xinh sau tấm lưới
Tránh cái nhìn táo bạo những chàng trai
Ánh mắt bùa mê tìm em trên bến cá
Tháng Giêng người ở đừng về
Làng vào hội xin ai đừng lỡ hẹn
Lễ nghinh Ông câu bả trạo dô hời
Trống giục thì thùng, khoan bước vội
Tháng Giêng mặc sức người ơi!

                                                                    LÊ NGUYỄN


(*) Mở biển: Lễ mở biển đầu năm của ngư dân