Tháng sáu

|

Em có về ngang tháng sáu buồn hiu
Có nhớ những mùa hè qua cửa
Có thấy màu hoa trong lòng như thắp lửa
Cháy một thời, tuổi trẻ có còn chi?
Trong giấc mơ ban ngày, tất cả bỏ ta đi
Bóng nắng ở trên đầu, bóng ta tròn dưới đất
Những ngọn khói đốt đồng hết làm ta cay mắt
Gió không về tung cánh mộng ban sơ
Nghe tháng sáu bỗng già đi một chút
Chỉ em màu áo trắng cứ thơ ngây
Chỉ em màu hoa đỏ vẫn chưa phai
Cho tháng sáu ta còn qua lần nữa…

                                               TRƯƠNG ĐỨC TỚI