Tháng Sáu

|

Tháng Sáu rơi vào hạt mưa
Mùa thi gác lại đón đưa hẹn hò
Nghi ngờ chi mắt tròn vo
Hạt mưa thiếu ngủ lò dò ghé thăm.
Ngực trăng vành vạnh đóa rằm
Xôn xao biêng biếc chồi mầm ngậm hương
Hai tay mười ngón vô thường
Nở ra cho thỏa sắc hương học trò.
Tháng Sáu mưa như giả đò
Không dưng giữ bước hẹn hò lứa đôi
Bay tà áo mỏng đơn côi
Lạnh chia hai nửa bờ môi đang thì.

                                                PHAN THÀNH MINH