Tháng sáu

|

Hái tặng em chùm hoa tím
chao buồn nắng hạ đong đưa
câu thơ gối đầu tháng sáu
bâng khuâng giọt nhớ lem mùa
Trang sách mùa thi khép mở
vỡ òa trong tiếng ve ran
ngập ngừng đôi tà áo lụa
mắt ai đăm đắm xuôi về.
Hái tặng em nhành phượng thắm
dại khờ một chút tình tôi
mai ngày ấp iu kỷ niệm
trong veo mấy nẻo cách vời
Thênh thênh khung trời tuổi mộng
ngủ ngoan, tháng sáu nhu mì!
nghiêng vai chạm vừa nhung nhớ
gom đầy một nỗi vu vơ.
Chạnh mùa cơn mưa bất chợt
ngang tôi, trắng xóa mong chờ...

                                    NGÔ THẾ LÂM