Tháng Sáu nhớ thương

|

Tháng Sáu nghiêng về em chút nắng
Cho môi hồng thắm, búp tay thơm
Em cười lúng liếng trong chiều xuống
Buổi học cuối cùng bao vấn vương.
Mắt bỗng buồn lên màu cánh phượng
Rầu rĩ lời ve nhỏ giọt đàn
Tay nắm bàn tay ngày kỷ niệm
Xa vắng đôi hồn phút xốn xang.
Ừ, đã hai mươi mùa cách biệt
Hai mươi mùa hè thương nhớ em
Anh thành kẻ lạ sân trường cũ
Khản giọng lời ve buốt nỗi niềm.
Tháng Sáu nghiêng hết màu thương nhớ
Bóng phượng thêu hoa rực đỏ lòng
Nhớ người em gái thời chung học
Ai biết em còn thương nhớ không?

                                                TRƯỜNG THIÊN