Tháp

|

rớt một
ít bóng tối trần gian trong đó
những tháp đêm
tháp điên
đi
đi
& nhảy múa
eo tháp vặn nhẹ
lướt mềm
cỏ lay
trong lòng tháp
linga dựng im
yoni đọng vũng
bóng tối
trào ra bên mép rãnh như nước
theo bước xoay và lắc
rớt ra ngoài bóng tối trần gian
những phún tháp thụ thai
và mọc
Văn Cao - từ trời xanh/ rơi/ vài giọt tháp Chàm
linga
que diêm cuối cùng
đang xòe lên một màu đêm khác nữa.

                                                        TRẦN TUẤN