Thầy xưa

|

Con ngờ ngợ như chừng mới đó
Mười mấy năm xa cách phong sương
Bỗng hôm nay về qua lối ngõ
Tuổi thầy hao theo bước dặm trường
Tóc ngả màu lao lung cơm áo
Mắt thâm quầng chăm chú sách tiền nhân
Lời thầy bảo: Máu đào hơn nước lã
Con về đây lật trang sử nhân dân
Mười mấy năm bưng biền xuôi ngược
Theo núi sông con chuyển nhịp quân hành
Triệu cánh tay sáng bừng mơ ước
Cánh chim hiền về mở hội bao dung
Đóa hướng dương đẹp ngời chân lý
Hoa bưởi thơm mùi đất mới quê hương
Giảng quốc sử thầy khuyên con bền chí
Ơi Việt Nam, người chiến đấu ngoan cường
Hôm nay về trùng tu mùa hội mới
Sức cần lao vang dậy mọi miền
Ôi thầy xưa vẫn niềm mong đợi
Những chuyến tàu rộn rã buổi đoàn viên.

                                            NGUYỄN TƯỜNG VĂN