Theo cánh thiên di

NGUYỄN TẤN SĨ |

Có cần quay lại nữa không
con đò với ngọn gió đông đi tìm

thiên di xòe những đường chim
trong đôi mắt ấy lim dim đắm chìm

nghe tường vôi đứng lặng im
thấy hồi trống giục mưa chìm trong mưa

có cần về lại ngày xưa
bên hiên lớp cũ hỏi mùa từ bi

nhân chi sơ cũng bởi vì
bao ân tình đã ra đi, trở về...

mùa đông nuôi những hồi ve
trời mưa mau giấu lửa hè phượng rơi

trống trường ẩn cuộc rong chơi
hàng cây gởi lại bầu trời yêu thương

 

Xin quay về với ngôi trường

như còn trở lại thiên đường dần xa...