Theo gió về Lý Sơn

|

Thả chút gió vào đêm
Gió nhuộm màu trăng bạc
Thả trăng vào bát ngát
Hồn biển mênh mang trời
Lời ơi, gió bay lời
Rỗng không trăm chiều rỗng
Một miền dông nhiễu động
Mông lung chìm trăng suông
Đâu đây vọng tiếng chuông
Mơ hồ Tây Phương cảnh
Ngẫu tượng mơ mọc cánh
Ngây ngô mặt đá thiền
Phật không chỉ phật hiền
Ma chẳng tuyền ma dữ
Mang khí linh hồn thiêng
Gió về Âm Linh Tự
Đâu phải là huyễn sử
Lý Sơn mộ gió đầy
Kìa cột cờ Thới Lới
Nâng chủ quyền lên mây!

                            NGUYỄN NGỌC HƯNG