Thì em ơi em tuổi ngọc nguyệt tròn

|

có những mùa xuân chẳng khi nào về lại

đã đem đi tuổi ngọc nguyệt tròn

có những yêu thương qua bao trời thành trái

vẫn tuyệt ngời đọng dấu hoa son

có những dòng sông chẳng khi nào về lại

mà phù sa ngan ngát triệu trăng còn

có những mưa rất dài đau biền bãi

vẫn nặng lòng phía mây trĩu đầu non

thì em ơi em xuân ngày tuổi ngọc

óng lánh môi hương óng lánh ngực tròn

thì em ơi em dòng mưa ngà ngọc

hãy phù sa một khung đời thơm ngon.

                                                       QUỐC SINH