Thị trấn chiều mưa

NGUYỄN TAM MỸ |

Bất chợt mây đen từ phía chân trời
Cứ đùn lên cao mãi
Bất chợt gió lao rao đảo chiều qua lại
Và sấm chớp. Và mưa…

Thị trấn Tiên Kỳ qua trưa
Được tắm gội bởi trận mưa xối xả
Những hàng cây ven đường hể hả
Xòe tán lá reo vui

Phố vắng người ngược xuôi
Chỉ có mưa giăng mành trắng bạc
Những mái ngói sẫm nâu trầm mặc
Thấp thoáng trong mưa…

Ầm ào rồi nhặt thưa
Cơn giông mùa hè bắc cầu vồng ngũ sắc
Phố núi tinh khôi dịu mát
Người và xe lại tấp nập trên đường…