Thổ âm

|

Hì hụi đồi cằn sỏi khét
Bì bõm bùn phèn ruộng rộc
Người nói bằng giọng cuốc, cuốc!...
Giọng cày, cày!...
Ran mưa và rền nắng
Vượt bão dông!
Giọng trái tim cùng sôi ầm phách
Vóc dáng tràn trề sinh lực lời ru
Sương khói buông chiều
Bậu vàng vọt bóng
Người nói bằng dấu lặng
Giọng sóng trào đáy khơi
Trong vòng tay cội đất
Người về thanh giọng cỏ
Hương ngút lời mang mang
Bát ngát mùa dâng đậm sắc âm làng
Mặt trời đẫm niềm thiêng giọng Đất.

                                      ĐỖ THƯỢNG THẾ