Thơ cho người

TRƯƠNG ĐỨC TỚI |

Này cơn hẹn đến bên người ngắm sóng
Đã mưa thưa đã gió đã xa lòng
Ta thừa thãi những gian nan trần thế
Mà chưa nguôi một cuộc tang bồng!

Ta lỗi hẹn đến bên người đốt lửa
Lỗi hẹn tương phùng sông nước một miền say
Giờ ngắm khói trên bàn tay ngóng vọng
Một cơn sầu đang xiết chặt lòng, lay...