Thơ tuyển Thanh Quế

BẢO LÂM |

Tập “Thơ tuyển Thanh Quế” do NXB Văn học vừa ấn hành, tập hợp gần 120 bài thơ được sáng tác từ trước năm 1975 đến nay.

Tập thơ chia làm 3 phần: phần 1 viết về chiến tranh, phần 2 viết về quê hương, đất nước, gia đình, tình yêu và tuổi thơ, phần 3 đậm chất thế sự với những suy nghĩ, cảm xúc của nhà thơ về cuộc sống, nghệ thuật... Vì là thơ tuyển, nên người đọc xứ Quảng dễ gặp những câu thơ quen thuộc, khá nổi tiếng, như: “Trước nhà em sông Vu Gia/ sau nhà em cũng lại là dòng sông” (Trước nhà em sông Vu Gia); hoặc những suy ngẫm về thời cuộc: “Ngày ngắn tháng ngắn năm ngắn/ Bao nhiêu dự định ước mơ/ Năm ngắn/ Tháng ngắn…/ Ngày ngắn…/ Mải đi không đợi không chờ” (Ngày ngắn).

BẢO LÂM