Thoáng xuân Lộc Yên

|

ngày xuân bịn rịn
trôi về Lộc Yên
ngõ hun hút đá
chân lạc bước tìm
vườn biêng biếc lá
một vùng an nhiên
mơ sông chảy ngược
ngóng núi đổ dài
Lộc Yên lặng lẽ
giữa màu nắng phai
mịn màng rêu đá
ngõ về nhà ai
những vườn đang quả
mắt tròn đắm say...
Lộc Yên làng cổ
người thì... mới tinh
ngồi bên ngõ đá
hoa nắng lung linh
chờ nhau ngõ đá
tình ơi là tình...

                PHAN CHÍN