Thôi em dừng nửa lời ru…

|

Thôi em dừng nửa lời ru
nửa cay đắng
nửa mịt mù
nửa tôi
có về bên phía ngày trôi
cạn nhau một chút
trắng môi dại khờ
đêm tràn qua mắt giăng tơ
còn chăng một nửa giấc mơ phận mình?
mai tàn một cuộc phiêu linh
vò sao cho nát chút tình trong tay
đường qua mấy nẻo chân mày
níu bao giờ trọn tỉnh - say thói đời....

                        NGUYỄN THÀNH GIANG