Thời gian

|

mùa đông bỏ cuộc chơi rồi
còn đôi ngọn gió đứng ngồi không yên
giọt mưa thôi hết lụy phiền
phất phơ những giọt bình yên cho đời
hàng cây nhu nhú tuyệt vời
chút xanh mơ giữa bầu trời đang xanh
tháng ngày đã chạy vòng quanh
bầy chim sáo đã về cành cây xưa
con đò mấy thuở tiễn đưa
bao ngày gác mái lại vừa đón ai
mùa xuân có mấy chàng trai
có bao cô gái ngày mai theo chồng
giêng hai trên những cánh đồng
lúa non hết rét ngậm đòng chờ xuân
cây nhang chầm chậm trên sân
khói như năm tháng tần ngần rồi đi
điểm danh những nét xuân thì
thời gian là cánh chim di qua trời
thời gian, một cuộc rong chơi
đi trong vô định về nơi vô hồi...

                                   NGUYỄN TẤN SĨ