Thống ca

HOÀNG THÁI |

Những thằng đàn ông tự hát về nỗi buồn thượng thặng
thống ca sự cô đơn được sơn phết rất đàn bà
có khi nào yên lặng ngắm
bên trong nước mắt có những gì!
Tôi cũng là thằng hay nghêu ngao
đơm đặt về sự cao siêu
về những chân trời có hình thù quái dị
cắt nghĩa cẩu thả về một niềm thống khoái
rằng cuộc đời này được nhào nặn bởi tình yêu

Huyền tích có nghĩa lý gì đâu
khi Eva sinh ra mà không hề được cắt rốn
Adam chộp được hạnh phúc hay bắt đầu niềm thống khổ
vườn địa đàng hết thiêng
vì thế trái đất bắt đầu nghiêng? 

Thì cứ hát vang lên bao tự tình rối rắm
sát vách cuộc vui là tiếng thở dài
rằng lặng yên nghe hay tự mình xô ngã
những tín điều ngắn hơn một sát na

Rất muốn bây giờ là lúc lặng câm
thôi bi thiết và cũng đừng xưng tụng
những thằng tôi hãy kéo chân trời gần lại
sờ nắng mưa
xác tín nhau chẳng hề có cầu vồng.